Oldal kiválasztása

Jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés, vagy ÁSZF) Gelle Balázs egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és az alább részletezett szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre az által, hogy a Szolgáltató e-mail útján elküldi azt az Ügyfél részére, Ügyfél pedig akaratával megegyezőként, magára kötelezőként ismeri el, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele mellett dönt, melyet válaszüzenetében a Szolgáltatóval egyértelműen közöl, továbbá befizeti a kívánt szolgáltatás összegét a Szolgáltató számlaszámára. Ügyfél a kért szolgáltatás díjának befizetése után rögtön, de legfeljebb két naptári napon belül köteles megadni a számlázási nevet és címet a Szolgáltatónak, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állíthasson ki részére, melyet a Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mail címre, azaz elektronikusan küld meg az Ügyfél részére. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződésre vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására, megváltoztatására. A szerződés módosítását követően a Szolgáltató valamennyi Ügyfelet lehetőségeihez mérten tájékoztatja.

A Szolgáltató adatai:
Név: Gelle Balázs egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 52988334
Adószáma: 69303557-1-33
Statisztikai számjel: 69303557-9329-231-13
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2100 GÖDÖLLŐ, RÓZSA UTCA 41.
Bankszámla száma: 10103836-18995900-01005009

A szerződés hatálya

Jelen szerződés kiterjed az igénybevett szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi médián (facebook.com/balazsgelle23, instagram.com/project_human_official) megjelenített tartalmakra.
Az ÁSZF 2020. március 01. napjától visszavonásig érvényes.
Felhasználási feltételek, titoktartási kötelezettség, szerzői jogok:
A Szolgáltató által elküldött Anamnézis(a továbbiakban: Anamnézis), az Ügyfél számára elkészített csomag (edzésterv, étrend) ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) és az ehhez tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. Az Anamnézis, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Ettől eltérő esetekben az Anamnézis, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva
saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.
Ügyfél jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki az Ajánlást, az Anamnézist és az ehhez tartozó csatolmányokat, információkat harmadik félnek másolásra, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.
Amennyiben Szolgáltató mégis tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármilyen részének illetéktelen felhasználásáról, bármi nemű megosztásáról, úgy Ügyfelet jelen szerződés, a szellemi termék árának, illetve a szolgáltatás megrontásának, közszemlére hozatalából okozott károknak okán, a Szolgáltató által meghatározott, 500.000 Forint, azaz ötszázezer Forint értékben felhasználási díj, azaz kötbér megfizetésére kötelezi. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egyszeri felhasználási díját! A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Ajánlásban szereplő adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

A megrendelhető szolgáltatások és a rendelés menete

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatások választékát nyújtja:
1.) „12 hetes online edzésterv”: 12 hetes online edzésterv, videóanyaggal, személyre szabottan, 15.000 Ft.
2.) „Személyre szabott étrend”: Személyre szabott étrend, 25.000 Ft.
3.) „Online Videótár”: Több mint 250 videó, edzéssel, anatómiával kapcsolatosan, 6000. Ft-tól.

A rendelés menete:

Az Ügyfél (jogviszony hiányában ekkor még csak Érdeklődő) levelet ír a balazsgelle23@gmail.com e-mail címre, melyben bővebb információt, illetőleg jelentkezési lehetőséget kér a Szolgáltatótól. A Szolgáltató –amennyiben kapacitása engedi, és elvállal új, potenciális Ügyfeleket- 3 munkanapon belül válaszüzenetében tájékoztató levelet küld az Érdeklődőnek az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok árakról, illetve azon kizáró okokról, amelyek esetében nem vállalja az ajánlás elkészítését. (Amennyiben telített a kapacitása, illetve új Ügyfeleket nem tud fogadni a Szolgáltató, úgy válaszüzenetben jelzi az Érdeklődő számára, hogy várólistára került.)
Az Érdeklődőnek szintén 3 nap áll rendelkezésre, hogy válaszüzenetben jelezze a Szolgáltatónak, ha valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni. (Amennyiben az Érdeklődő 3 napon belül nemleges vagy semleges választ ír, illetve egyáltalán nem ír válaszüzenetet, úgy a számára függőben fenntartott hely automatikusan megüresedik, és helyére új Érdeklődő léphet.)
Amennyiben az Érdeklődő nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, de maga helyett tud mást ajánlani, aki igénybe venné azt, úgy 2 naptári nap áll rendelkezésre, hogy a harmadik személy jelentkezzen e-mail üzenet írásával a Szolgáltatónál, melyben kifejezett utalást tesz arra, hogy az „eredeti” Érdeklődő helyébe kíván lépni.
Amennyiben Érdeklődő igényt tart a szolgáltatásra, de fizetési lehetőségei korlátozottak, úgy 2 napon belül válaszüzenetében jelezze azt a Szolgáltatónak. Ez esetben Szolgáltató kiadja ugyan az érdeklődő helyét másnak, azonban ha Érdeklődő két héten belül újra jelentkezik a szolgáltatásért, Szolgáltató köteles őt előre venni az esetlegesen fennálló várólistán.
A Szolgáltató 3 naptári napon belül válaszüzenetben elküldi jelen szerződést (ÁSZF) Érdeklődő részére, elolvasásra, és AMENNYIBEN az Érdeklődő egyet ért a benne leírtakkal, úgy 4 munkanap áll rendelkezésre a szolgáltatás árának Szolgáltató bankszámlájára való utalására. A pontos összeg utalásával Ügyfél elfogadja, és magára kötelezőként ismeri el az
ÁSZF-et. Amint az összeg a Szolgáltató számlaszámára érkezett, a szolgáltatást igénylő fél Ügyféli státuszba kerül. (Amennyiben az utalás valamilyen oknál fogva –pl technikai hiba- nem érkezik meg a Szolgáltató számlaszámára, úgy Érdeklődő köteles azt bizonyítani –pl belföldi utalási bizonylat bemutatásával- és egy naptári napon belül orvosolni a problémát. Amennyiben az utóbbi határidőn belül sem érkezik meg az összeg, úgy az Érdeklődő számára függőben fenntartott hely automatikusan megüresedik, és helyére új Érdeklődő léphet.)
Az összeg Szolgáltató számlaszámára való beérkezését követően a Szolgáltató két munkanapon belül megküldi az anamnézist.
Ügyfél köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az anamnézist. Amennyiben Ügyfél a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumot, úgy Szolgáltató indokolás nélkül elállhat a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül-, mellyel szemben Ügyfél semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.
A kitöltött anamnézis, Szolgáltatóhoz való megérkezését követő naptól számítva Szolgáltatónak három hét áll rendelkezésére az egyedi ajánlás elkészítésére, mellyel előzetes bejelentést követően maximum egy hetet késhet, azonban ha az ajánlás előbb készül el, akkor köteles azt az Ügyfélnek a dokumentum elkészültekor, minél előbb megküldeni.

Felek kötelezettségei, és a szolgáltatás teljesítése:

Ügyfél kötelessége a jelen Szerződés elfogadásával, hogy a vásárlást megelőzően e-mailben, valamint a megkapott ’Anamnézis’ során Szolgáltató felé bejelentse minden nemű betegségét, amely bejelentésért csakis Ügyfél saját maga felelős. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Ügyfél bejelent, vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató hatáskörében. A Szolgáltató által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az Ajánlást nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Ügyfél bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert.
Az Ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy a Szolgáltató segítsen Ügyfélnek az Ügyfél egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató táplálkozási tanácsadó végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.
Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.
Az esetben, ha az Ügyfél célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás és szemmel látható, testfelépítést érintő változás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Ügyfél nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Ügyfél köteles a kiküldött anamnézist legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők):

• Hormonális betegség
• Tartós emésztőrendszeri betegség (pl Chron-betegség,.. stb
• Vesebetegség
• Májbetegség
• Hisztamin intolerancia
• 1-es típusú cukorbetegség
• Inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegség
• Terhesség, szoptatás alatti időszak
• 18 éves kor alatti személy
• Egyéb, egyéni mérlegelés szerint el nem vállalt egészségügyi állapot.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. A szolgáltatás díja abban az esetben is visszafizetésre kerül, amennyiben a Szolgáltató az ajánlást nem küldi meg az Ügyfél részére határidőn belül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg Ajánlást. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.
Ügyfél a kért szolgáltatás díjának befizetése után rögtön, de legfeljebb két naptári napon belül köteles megadni a számlázási nevet és címet a Szolgáltatónak, hogy Szolgáltató elektronikus számlát állíthasson ki részére, melyet Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mailcímre küld meg az Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél ezt elmulasztja, úgy a befizetett összeg visszafizetésre kerül részére, és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál. Amennyiben Ügyfél nem a pontos összeget fizeti be a Szolgáltató számlaszámára, úgy a befizetett összeg visszafizetésre kerül részére, és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál.
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében Ügyfél számára az „A megrendelhető szolgáltatások és a rendelés menete” pontban részletezett szolgáltatást nyújtja a Szolgáltató által megjelölt 3 hetes (maximum 4 hetes) időtartambon belül. Szolgáltató kötelessége, hogy a mindenkori tudásának megfelelő, lehető legjobb Ajánlást készítse el Ügyfél számára.

Elállás a szerződéstől:

Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának pontos összegben történő kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, mert Ügyfél jelen Szerződés feltételeit elolvasta és elfogadta a szolgáltatás megrendelésével.
Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a visszafizetésére kerül. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.
Adatvédelem, egyéb rendelkezések:
Szolgáltató bármely, Ügyféltől kapott adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, írásbeli engedély nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató, és Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), valamint fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.